Pharmacovigilance

Ceva is dedicated to their clients and the well-being of their animals. In this framework, Ceva SANTE ANIMALE has a pharmacovigilance team in order to detect, assess, understand and prevent possible adverse events with the use of our products.

Ceva is dedicated to their clients and the well-being of their animals. In this framework, CEVA SANTE ANIMALE has a pharmacovigilance team in order to detect, assess, understand and prevent possible adverse events with the use of our products.

We recommend that you always read the information leaflet before using any product.

If you suspect side effects after using any of our products:

  1. Consult your veterinarian
  2. In case of an emergency, the toxicological centre located:
  3. Fill in the form below for the CEVA pharmacovigilance team

Zbrani osebni podatki so namenjeni družbi Ceva Animal Health in družbam skupine Ceva za upravljanje vaše zahteve. Ti podatki se lahko posredujejo ponudnikom storitev za organizacijo tega upravljanja. V skladu s predpisi o osebnih podatkih imate pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave svojih podatkov. V nekaterih omejenih primerih lahko tudi nasprotujete obdelavi, umaknete svoje soglasje ter zahtevate izbris in prenosljivost svojih podatkov. Za vse zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki obiščite to stran.